Αγρια οργή

Καλώς ήρθατε στη θάλασσα της τρέλας μας
Ένα μέρος όπου
τίποτα δεν είναι πραγματικό
Ο ήχος είναι το οδηγό φως
Η μηχανή του χρόνου

οργή!
Αυτή είναι η δύναμη μας.
Άγρια οργή!
«Γιατί αυτός είναι ο τρόπος που θέλουμε να παίξουμε
άγρια ​​οργή!
Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο οι καιροί αλλάζουν
Άγρια οργή!
Εξαιτίας αυτού συνεχίζουμε
την ροή του αίματός μας που περνά μέσα από τις φλέβες μας.

Αν ακούσεις τους ανθρώπους να μιλάνε
Περπατάς
τον λάθος δρόμο
Οι καιροί αλλάζουν τώρα και η μνήμη εξασθενεί
Ο ήχος σας λέει μια ιστορία
Μια ιστορία φήμης και φαντασίας
Μπορείτε να ξεφύγετε επιτέλους από την πραγματικότητα
Μαγικές λέξεις χορεύουν
Μπορώ να αισθάνομαι τώρα φτερά για να πετάξω

Αφήστε τις νύμφες, τους δράκους και τους ήρωες να
διεισδύσουν στο μυαλό σας.
Αφήστε την άγρια ​​οργή να σας κατακλύσει.
Εξουσιάστε όλα τα όνειρά σας
Θεληση χρειάζεστε και ανώτερη σκέψη.